Maximale transitievergoeding verhoogd

europe g534869f73 1920

Maximale transitievergoeding verhoogd

De transitievergoeding is aan een maximum gebonden (artikel 7:673 BW). Dit maximum kan ieder jaar worden verhoogd. Per 1 januari 2022 is de maximale transitievergoeding EUR 86.000 bruto of een bruto jaarsalaris indien dat meer bedraagt. In 2021 was de maximale transitievergoeding EUR 84.000 bruto.

Voor het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl