Meldplicht bij detachering van werknemers naar Nederland

Meldplicht bij detachering van werknemers naar Nederland

De Europese Detacheringsrichtlijn en Handhavingsrichtlijn zijn in 2016 geïmplementeerd in: de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

De WagwEU verplicht de dienstverrichter (degene die vanuit en andere lidstaat zijn werknemer ter beschikking stelt om tijdelijk arbeid te verrichten in Nederland) om een melding te maken van zijn gedetacheerde werknemers. Als de dienstverrichter geen melding maakt, kan de arbeidsinspectie SZW boetes opleggen aan zowel de buitenlandse dienstverrichter als de Nederlandse dienstontvanger.

Voor wie geldt de meldplicht?

De meldplicht geldt vanaf 1 maart 2020 voor werkgevers uit de EER-landen en Zwitserland die werknemers detacheren naar Nederland. De meldplicht geldt voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren, waaronder: de agrarische sector, de industriële sector en de bouwsector. Voor de aangewezen sectoren verwijs ik u graag naar dit overzicht.

Gedetacheerde werknemers

Gedetacheerde werknemers zijn werknemers, uitgezonden door hun werkgevers, die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst, een groepsdetachering of via een uitzendbureau tijdelijk arbeid verrichten in Nederland.

Zelfstandigen

Zelfstandigen die zelf als dienstverrichter optreden voor een Nederlandse dienstontvanger en zelfstandigen die werk hebben aangenomen van een buitenlandse dienstverrichter ten behoeve van een Nederlandse dienstontvanger moeten hun dienst melden. Zelfstandigen moeten de volgende zaken melden:

– de aard van de werkzaamheden;
– de vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
– de identiteit van de voor de uitbetaling van het loon verantwoordelijke persoon;
– de identiteit van de persoon die de werkzaamheden uitvoert.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding moet gemaakt worden vóór de aanvang van de werkzaamheden in Nederland.

Hoe?

De melding kan vanaf 1 februari 2020 hier worden gemaakt. Buitenlandse werkgevers moeten in ieder geval de volgende informatie aanleveren bij de melding: de identiteit van de persoon die de melding maakt, informatie over de onderneming, identiteit van de gedetacheerde werknemers, de A1 verklaring en/of ander bewijs waaruit betaling/inhouding van sociale premies volgt, etc. Een volledige checklist vindt u hier.

Verplichtingen van de dienstontvanger

De dienstontvanger heeft een controleplicht en moet controleren of de melding (tijdig) is gedaan en de juiste gegevens bevat. Indien er wijzigingen moeten worden doorgevoerd, wordt de melding teruggestuurd naar de dienstverrichter. De melding is voltooid na bevestiging van de dienstontvanger.

Hulp nodig?

Sørensen Advocaten helpt u graag bij het beoordelen of de meldplicht van toepassing is en bij het voorbereiden van de melding. Indien uw organisatie de dienstontvanger is, kunnen we de melding namens u beoordelen.

Vragen over de Meldplicht bij detachering van werknemers naar Nederland, neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl