Nieuwsbrief januari 2018

nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Geen ontslag ondanks pesten

Het opbouwen van een goed ontslagdossier is zeer belangrijk. Aangezien het pesten door de werknemer niet kon worden aangetoond (ook niet door een getuigenverhoor), is het ontbindingsverzoek afgewezen. Meer lezen? Klik hier.

Invordering rijbewijs na drankmisbruik: toch recht op loon

Alcoholverslaving is een ziekte. De werknemer die zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat zijn rijbewijs is ingevorderd vanwege drankmisbruik, heeft recht op loon. Meer lezen? Klik hier.

Berekening transitievergoeding, welke drie kalenderjaren voor berekening bonus?

Welke drie jaren moeten worden genomen voor de berekening van de gemiddelde bonus die meetelt voor de berekening van de transitievergoeding? Voor het antwoord: Klik hier.

Manager ontslagen vanwege kritiek op directeur

38% van de werknemers binnen een bedrijf ondertekenden een brief met kritiek op de directeur. In de brief stond dat het gedrag van de directeur heeft geleid tot een angstcultuur en dat zijn gedrag wordt ervaren als autoritair, bestraffend en hoogst manipulatief. De financieel manager die de brief ook had ondertekend, werd terecht ontslagen wegens een verstoorde verhouding. Meer lezen? Klik hier.

Concurrentieverbod zonder concurrentiebeding

Ondanks dat de opdrachtnemer geen concurrentiebeding heeft, verbiedt de rechter hem om zich gedurende een jaar met de aanbesteding bezig te houden. Dit gaat ver, nu de opdrachtnemer geen werknemer was, er geen concurrentiebeding was overeengekomen en er vooralsnog geen sprake was van (onrechtmatige) concurrentie. Aangezien deze uitspraak een uitzondering betreft, raden wij opdrachtgevers nog steeds aan om in de overeenkomst van opdracht een duidelijk concurrentiebeding op te nemen. Meer lezen? Klik hier.

Let op: de Wet minimumloon is gewijzigd

Per 1 januari 2018 is de WML gewijzigd met betrekking tot de betaling van overwerk, vakantiebijslag, stukloon en opdrachtnemers. Meer lezen? Klik hier.

AOW-leeftijd niet verder verhoogd

De levensverwachting is minder snel gestegen dan in de voorgaande jaren. De AOW-leeftijd wordt daarom in 2023 niet verhoogd. Deze zal 67 jaar en 3 maanden blijven. Meer lezen? Klik hier.

Als u vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, zijn wij u graag van dienst. U kunt contact met ons opnemen op 010 – 249 24 44  of via mail@sorensenadvocaten.nl.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl