NOW 2.0

NOW 2.0

De huidige NOW-regeling voorziet in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart t/m mei 2020. De NOW wordt met drie maanden verlengd. Werkgevers kunnen opnieuw een tegemoetkoming voor de loonkosten vragen, nu voor de periode juni, juli en augustus. De referentiemaand voor de loonsom waarop de NOW-subsidie gebaseerd is, wordt de maand maart 2020. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

De huidige NOW-regels blijven grotendeels van kracht. Wel worden een aantal voorwaarden aangepast. NOW 2.0 bevat de volgende maatregelen:

• De NOW wordt met drie maanden verlengd. Het kabinet streeft ernaar dat vanaf 6 juli 2020 de NOW 2.0 bij het UWV kan worden aangevraagd.
• Werkgevers kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten vragen over de periode juni, juli en augustus. De referentiemaand voor de loonsom waarop de NOW-subsidie gebaseerd is, wordt de maand maart 2020.
• De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
• Het kabinet verhoogt de vaste forfaitaire opslag bij de NOW 2.0 van 30% naar 40%.
• De ontslagboete van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt bij de NOW 2.0 (voor de periode juni, juli, augustus 2020). Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.
• Bij collectief ontslag (20 of meer werknemers) is overleg met vakbonden verplicht en geldt een wachttermijn van 1 maand.
• Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020.
• Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet komt met een flankerend crisispakket NL leert door, waar 50 miljoen euro voor beschikbaar wordt gesteld.
• Groeibedrijven kunnen sinds 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de Corona-Overbruggingslening (COL). Deze regeling wordt verlengd.
• De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020. Deze ‘Tozo 2’-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten.

De tekst van de NOW 2.0 wordt naar verwachting in juni 2020 gepubliceerd.

Voor de kamerbrief van 20 mei 2020 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl