Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding

Op 6 november 2019 heeft de Rechtbank Overijssel de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens een verstoorde verhouding. De reden hiervoor was dat de werkneemster een e-mail had gestuurd aan de bestuurder waarin zij aangaf dat de bestuurder ontslag moet nemen.

De werkneemster was in dienst bij een stichting die ambulante zorg aanbood aan mensen met een beperking. De werkneemster vervulde de functie van clustermanager en rapporteerde aan de bestuurders A en B. De samenwerking tussen de bestuurders is vanwege een verschil van inzicht onder druk komen te staan. Op 19 april 2019 heeft bestuurder A bestuurder B op zijn hoofd geslagen, waarna werkneemster tussenbeide is gekomen. Vanwege de verslechterde samenwerking tussen bestuurders A en B is mevrouw C als tijdelijke bestuurder aangetrokken. Op 1 juni 2019 heeft bestuurder C geadviseerd dat bestuurders A en B als bestuurders moeten vertrekken.

Op 11 juni 2019 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. De werkneemster heeft op 20 juni 2019 een e-mail gestuurd dat zij ziek is vanwege de stress die A met zich meebrengt en dat zij het niet vertrekken van A als bestuurder onacceptabel en onwerkbaar vindt. Bestuurder A heeft een gesprek aangeboden met een onafhankelijke derde. Een gesprek heeft niet plaatsgevonden en op 20 juli 2019 heeft de werkneemster haar spullen opgehaald van kantoor. Op 23 juli 2019 heeft bestuurder A het e-mailadres van de werkneemster geblokkeerd.

Verzoek

De werkgeefster verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster op grond van de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten) en subsidiair op grond van de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). De reden is volgens de werkgeefster de e-mail die de werkneemster op 20 juni 2019 heeft gestuurd.

De werkneemster stelt zich primair op het standpunt dat er geen sprake is van een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Subsidiair stelt zij dat als de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt, zij recht heeft op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Oordeel

Ontbinding op grond van de e-grond
De kantonrechter is van mening dat de werkneemster met het sturen van de e-mail van 20 juni 2019 te ver is gegaan. In de e-mail heeft de werkneemster aangegeven dat de bestuurder, tot wie zij in een gezagsverhouding staat, ontslag moet nemen. Feedback van de werkneemster werd gewaardeerd, maar dit werd niet als passende en opbouwende kritiek gezien. De werkneemster heeft bestuurder A door het sturen van de e-mail respectloos behandeld.

De gedragingen van de werkneemster zijn niet in zodanige mate verwijtbaar dat op grond van verwijtbaar handelen en nalaten de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Volgens de kantonrechter heeft de werkneemster enorme stress ervaren door de ontstane situatie binnen de organisatie van werkgeefster. De werkneemster loopt hiervoor ook bij een psycholoog. De e-mail van de werkneemster wordt gekleurd door haar geestelijke toestand en kan haar daarom niet (in voldoend mate) worden verweten.

Ontbinding op grond van de g-grond
De kantonrechter oordeelt dat het voldoende aannemelijk is dat de samenwerking tussen de werkneemster en bestuurder A vanaf april 2019 zo is verslechterd dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord. De reden hiervoor is de e-mail van 20 juni 2019 en de bevestiging van de werkneemster dat zij nog steeds achter de inhoud van de e-mail staat. Verdere samenwerking tussen de werkneemster en bestuurder A is volgens de kantonrechter niet haalbaar.

De arbeidsovereenkomst van de werkneemster wordt ontbonden per 1 januari 2020 vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten heeft de werkneemster recht op een transitievergoeding.

Billijke vergoeding
Volgens de kantonrechter is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst vrijwel geheel het gevolg van de houding van de werkneemster zelf. De kantonrechter oordeelt toch dat aan de werkneemster een billijke vergoeding wordt toegekend van EUR 2.000,–. Een billijke vergoeding wordt aan een werknemer toegekend vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De werkneemster heeft de mishandeling van bestuurder B aan moeten zien. Dit kan als ernstig verwijtbaar handelen aan de werkgever worden toegerekend. Omdat de mishandeling van bestuurder B in beperkte mate heeft geleid tot een verstoorde arbeidsverhouding, is de kantonrechter terughoudend geweest met de toekenning van een billijke vergoeding.

Voor de volledige uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl