Geen contractverlenging: aanzegboete betalen

contract

Geen contractverlenging: aanzegboete betalen

Als een werkgever tijdig voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract heeft aangezegd dat hij de medewerker geen nieuw contract aanbiedt, kan de werkgever zich daarna uiteraard bedenken en alsnog een nieuw contract aanbieden. Hij is de aanzegboete dan niet verschuldigd. Om die reden is de aanzegclausule in de arbeidsovereenkomst zelf (dus een aanzegging al op het moment van indiensttreding dat geen nieuw contract wordt aangeboden na afloop van het huidige contract) ook zo populair. De werkgever heeft dan tijdig aangezegd, maar heeft tot op het laatste moment de mogelijkheid om tòch een nieuw contract aan te bieden.  Andersom werkt het echter nìet zo. Zoals uit een recente uitspraak van de kantonrechter Eindhoven blijkt, is de werkgever de aanzegboete alsnog verschuldigd als hij tijdig een contractverlenging heeft aangezegd, maar hij zich daarna bedenkt en het aanbod intrekt. Vanuit het oogpunt van werknemersbescherming geldt dan dat de werkgever (toch) geen tijdige aanzegging heeft gedaan en dat hij de aanzegboete aan de medewerker verschuldigd is. https://vaan.ar-updates.nl/uploads/0001/0606/1._Ktr._Eindhoven_9_maart_2016__AR_2016-0280_.pdf

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl