In dienst houden langdurig zieke werknemer mag

cup 779284 960 720

In dienst houden langdurig zieke werknemer mag

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht is een werkgever de transitievergoeding ook verschuldigd bij een ontslag na twee jaar ziekte.

Om die reden zijn er veel werkgevers die na afloop van het tweede ziektejaar (wanneer ook de loondoorbetalingsplicht is geëindigd) de werknemer niet ontslaan en het dienstverband laten voortduren. Inmiddels heeft een rechter, de kantonrechter te Gouda, geoordeeld dat een werkgever niet als slecht werkgever handelt als hij een slapend dienstverband met een langdurig zieke werknemer in stand laat. De rechter heeft daarbij aangegeven dat deze werkgever niet als (enige) motief had het ontkomen aan de plicht om de transitievergoeding te betalen.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl