Nieuwe privacywet – Boetes

privacy

Nieuwe privacywet – Boetes

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de AVG een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Er zijn twee categorieën overtredingen.

I     Onder de AVG hebben organisaties bepaalde verplichtingen, zoals de verantwoordingsplicht. Bij niet-nakoming van een van deze verplichtingen kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger zijn.

II    Bij overtreding van de beginselen of grondslagen van de AVG of van de privacyrechten van de betrokkenen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger zijn.

 

Meer weten?
Klik hier voor onze nieuwsbrief over de AVG of neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl