Nieuwe privacywet – Rechten van betrokkenen

private

Nieuwe privacywet – Rechten van betrokkenen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

Door de AVG krijgen betrokkenen (personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen. Hun privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Betrokkenen hebben onder de AVG de volgende rechten.

  • Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
  • Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Dit houdt in dat betrokkenen het recht hebben om hun persoonsgegevens te ontvangen op een wijze waardoor deze makkelijk kunnen worden overgedragen aan een andere organisatie. Betrokkenen kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan een andere organisatie.
  • Recht op vergetelheid (recht op gegevenswissing). Dit houdt in dat de organisatie in een aantal gevallen de persoonsgegevens moet wissen als een betrokkene hierom vraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, als de toestemming is ingetrokken en als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Betrokkenen hebben nu al het recht om een organisatie te vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie deze verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen.
  • Recht om toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming moet net zo makkelijk zijn als het geven van toestemming.

 

Meer weten?
Klik hier voor onze nieuwsbrief over de AVG of neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl