Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Goedemorgen,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Advocaat-generaal: Slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd
Advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om te bepalen dat een werkgever verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Meer lezen: klik hier.
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond slapende dienstverbanden tot nu toe: klik hier.

Prinsjesdag 2019: De belangrijkste plannen voor werkgevers en werknemers
Prinsjesdag: Hier een overzicht van de plannen die voor werkgevers en werknemers van belang zijn.

Terecht op staande voet ontslagen wegens verzwijgen nieuwe baan
Werknemer heeft spreekplicht tijdens de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst. Meer lezen: klik hier.

Wet arbeidsmarkt in balans
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal grotendeels op 1 januari 2020 in werking treden. Meer lezen: klik hier.

De regels rond oproepkrachten wijzigen aanzienlijk
Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) veranderen per 1 januari 2020 veel regels rond oproepkrachten. Zo moeten oproepkrachten vanaf eind 2019 ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen en afgezegd. Per oproep krijgt de oproepkracht recht op drie uur loon. Daarnaast moet de werkgever de oproepkracht na één jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden. Ook wordt de opzegtermijn die geldt voor oproepkrachten fors ingekort. Meer lezen: klik hier.

Wet arbeidsmark in balans: Wat verandert er na 1 januari 2020?
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Hier een overzicht van de onderdelen die later in werking treden.

Voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement
De invoering van het Voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor de “pre-pack” praktijk. Meer lezen: klik hier.

Eigenaren van ondernemingen moeten zich registreren
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen zijn dan verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Meer lezen: klik hier.

Billijke vergoeding: één miljoen
Door niet als goed werkgeefster te handelen, realiseerde Talpa een grote besparing. Meer lezen: klik hier.

Recente zaken
Hoger beroep voor een cliënt gewonnen. De werknemer werd niet gehouden aan haar mondelinge opzegging, maar de arbeidsovereenkomst bleef wel ontbonden. Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl