Ontslag door niet meewerken aan re-integratie toegestaan

medewerking weigeren

Ontslag door niet meewerken aan re-integratie toegestaan

Wanneer een werknemer voor een langere periode ziek is, dient er een re-integratieplan opgesteld te worden door de werkgever en de werknemer. Dit alles aan de hand van een advies van de bedrijfsarts. Werknemer en werkgever zijn verplicht om aan de re-integratie mee te werken. Als zij dit niet doen, kunnen sancties worden opgelegd. Een werkgever kan bijvoorbeeld verplicht worden om het loon van de zieke werknemer langer door te betalen of het loon voor 100% door te betalen. Een werknemer kan een loonstop opgelegd krijgen als hij niet meewerkt aan de re-integratie. In een recente uitspraak heeft het niet meewerken aan re-integratie door de werknemer zelfs tot een ontslag geleid.

In die zaak ging het om een manager van een casino. Na wat problemen met zijn werkgever en een paar officiële waarschuwingen, heeft werknemer zich ziek gemeld met klachten aan zijn gehoor. Volgens de bedrijfsarts was sprake van een arbeidsconflict en had stress een negatieve invloed op de klachten van werknemer. De bedrijfsarts adviseerde partijen om het conflict op te lossen. Na een aantal gesprekken en mediation is er onderhandeld over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hier zijn partijen niet uit gekomen. Werknemer heeft zijn werkzaamheden voor een zeer korte periode hervat in een ander filiaal, maar was van mening dat die arbeid niet passend was, heeft de werkzaamheden gestaakt en daarna een deskundigenoordeel aangevraagd. Werkgever heeft hierna werknemer verschillende malen opgeroepen om een gesprek aan te gaan, maar werknemer heeft hier geen gehoor aan gegeven. Daarnaast is de werknemer tweemaal bij een arbeidsdeskundige opgeroepen, waar hij ook niet is verschenen. Uiteindelijk heeft werkgever de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer herhaaldelijk, zonder geldige reden heeft nagelaten aan de oproepen van de werkgever te voldoen en kwalificeert dit als werkweigering. Dit kan op grond van de wet een dringende reden voor ontslag op staande voet zijn. De kantonrechter oordeelt dat deze werkweigering dusdanig ernstig is dat hij de arbeidsovereenkomst ontbindt. Aan de werknemer wordt geen transitievergoeding toegekend, omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

De werknemer eindigde zonder baan en zonder transitievergoeding. Het is dus verstandig in te gaan op de oproepen van de werkgever met betrekking tot re-integratie.

Klik hier voor de uitspraak.

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl