Opkomen voor rechten geen reden voor ontslag

ontslag

Opkomen voor rechten geen reden voor ontslag

De werknemer werkt sinds 1 november 2015 voor Koekjes Royale als marketing medewerker/verkoper. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor de Zoetwarenindustrie van toepassing.

Op 9 januari 2017 heeft de werknemer met zijn leidiggevende besproken dat Koekjes Royale de cao mogelijk niet juist naleeft.

Op 16 of 17 januari 2017 heeft de werknemer in de pauze aan de werknemers van Koekjes Royale een brief overhandigd. Hierin staat het volgende:

Recent heb ik mij een beetje verdiept in onze CAO, de CAO voor de Zoetwaren branche, en geconstateerd dat Koekjes Royale voor mij de afspraken in de CAO niet nakomt. (..) Met andere woorden, ook jullie hebben hoogstwaarschijnlijk rechten die (on)bewust niet worden gerespecteerd. Dit is voor mij onacceptabel omdat Koekjes Royale al jaren zeer winstgevend is maar vooral ook omdat de CAO slechts een minimum bepaalt.”

Op 18 januari 2017 heeft de werknemer een e-mail aan zijn leidinggevende gestuurd waarin hij aankondigt een personeelsvertegenwoordiging op te willen richten.

Later die dag heeft de werknemer tijdens de pauze aan de werknemers van Koekjes Royale een brief overhandigd met als onderwerp “Willen we een personeelsvertegenwoordiging?”. Kort na de pauze heeft Koekjes Royale de werknemer op staande voet ontslagen.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. De werknemer heeft op 16 of 17 januari 2017 brieven uitgedeeld aan zijn collega’s. De werkgever heeft vervolgens op 18 januari 2017 de werknemer op staande voet ontslagen. De werkgever heeft geen verklaring gegeven waarom hij niet op 16 of 17 januari op staande voet heeft ontslagen.

Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat ook in het geval Koekjes Royale de werknemer wel onverwijld zou hebben ontslagen, het ontslag op staande voet niet geldig is.

Koekjes Royale beroept zich op het geheimhoudingsbeding. Dit beding heeft echter geen betrekking op informatie die met collega’s wordt gedeeld. Zelfs als Koekjes Royale de werknemer had verboden om zijn collega’s te informeren, mocht de werknemer dit toch doen. Het verspreiden van informatie zou tot onrust kunnen leiden, maar de eventuele onrust zou gemakkelijk kunnen worden wegnomen door Koekjes Royale door open kaart te spelen en de werknemers erop te wijzen dat een en ander nog onderzocht moet worden. Bovendien bevat de brief van de werknemer geen onjuiste informatie. De werknemer houdt een slag om de arm en schrijft dat Koekjes Royale hoogstwaarschijnlijk de cao niet naleeft.

De kantonrechter vernietigde het ontslag op staande voet en veroordeelde Koekjes Royale om de werknemer toe te laten op het werk in zijn functie als marketing medewerker/verkoper.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl