Werkwijzer Poortwachter 2021

Werkwijzer Poortwachter 2021

Het UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. Deze Werkwijzer is bedoeld om werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven te helpen bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

In de Werkwijzer Poortwachter worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
• Wat verwacht het UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
• Hoe toetst het UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
• Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter 2021 vervangt de oude “Werkwijzer RIV-toets in de praktijk”.

Voor de Werkwijzer Poortwachter klik hier.


Vragen over het bovenstaande?
Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl