De waarde van een vakantiedag

waarde vakantiedagen

De waarde van een vakantiedag

Een vakantiedag is meer waard dan de meeste mensen denken. Een werkgever is verplicht een werknemer minimaal de wettelijke vakantiedagen (twintig per jaar bij een fulltime arbeidsovereenkomst) te laten opbouwen. Wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt moet de werkgever deze dag uitbetalen alsof de werknemer gewoon heeft gewerkt, dus inclusief alle toeslagen en beloningsonderdelen. Aangezien de meeste medewerkers iedere maand een vast salaris ontvangen, merkt de werkgever hier niets van. Het salaris dat aan de werknemer uitbetaald dient te worden blijft immers hetzelfde.

Indien de werknemer zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, bijvoorbeeld omdat hij de bovenwettelijke vakantiedagen niet kan opmaken of omdat zijn arbeidsovereenkomst eindigt, levert dit vaak vragen op. Welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de waarde van een vakantiedag?

De waarde van een vakantiedag is gelijk aan de financiële compensatie die de werknemer normaal gesproken ontvangt. De werkgever betaalt veelal enkel het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag. Dit is echter niet altijd voldoende. Ook de structureel toegekende bonussen, het werkgeversdeel pensioenpremie, de toepasselijke toeslagen, de dertiende maand en de autovergoeding moeten bij de uitbetaling van de vakantiedag(en) naar rato meegenomen worden. De enige financiële compensatie die niet meegenomen hoeft te worden bij de uitbetaling van de vakantiedagen is de uitbetaling van de (reis)kostenvergoeding.

Het is voor werknemers lucratief om te letten op de waarde van vakantiedagen bij het beoordelen van een aangeboden vertrekregeling.

De uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst kan dus voor een werkgever een stuk nadeliger uitpakken dan vooraf gedacht. In de praktijk wordt vaak met vertrekkende werknemers afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden geacht te zijn opgenomen, in ruil voor een (iets) hogere beëindigingsvergoeding.

Indien er sprake is van een negatief saldo aan vakantiedagen, mag de werkgever dit niet verrekenen met het salaris van de werknemer. De werkgever had immers de opname van vakantiedagen kunnen weigeren omdat de werknemer niet genoeg vakantiedagen had.

Werkgevers moeten er dan ook voor waken dat werknemers te veel vakantiedagen opnemen.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl