Nieuwe CAO Gemeenten

handshake gba1ef89c3 1280

Nieuwe CAO Gemeenten

De vakbonden en werkgeversverenigingen hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO Gemeenten. Het akkoord zal twee jaar gelden en wordt momenteel voorgelegd aan de achterban. In de CAO Gemeenten zal het volgende worden gewijzigd:

Financiële voordelen
Per 1 december 2021 zullen de salarissen van de werknemers die onder de CAO vallen met 1,5% stijgen. In april 2022 zal een extra stijging van 2,4% plaatsvinden. De CAO biedt ook andere financiële voordelen, zoals een eenmalige uitkering. Elke werknemer die op 3 november 2021 in dienst is, heeft recht op een eenmalige uitkering van EUR 1.200,– bruto. Hierin zit een corona-onkostenvergoeding van EUR 300,– bruto.

Minimum salaris en thuiswerkvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 hebben werknemers recht op een minimum salaris van EUR 14,– bruto per uur. Verder krijgen werknemers vanaf dezelfde datum een thuiswerkvergoeding van EUR 2,– netto per dag waarop de werknemer volgens afspraak thuis werkt. Deze regeling loopt tot het einde van de looptijd van de CAO.

Overig
De nieuwe CAO zal flexibeler zijn ten aanzien van de opname van ouderschapsverlof. Verlofsparen (zonder verjaring) wordt voor iedereen ingevoerd. Tot slot blijven werknemersvriendelijke regelingen ten aanzien van de na-wettelijke WW en het derde ziektejaar onder de nieuwe CAO gelden.

Voor het principeakkoord: klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl