Pensioenopbouw bij StiPP is per 1 januari 2021 geëindigd voor payrollkrachten

coins 948603 640

Pensioenopbouw bij StiPP is per 1 januari 2021 geëindigd voor payrollkrachten

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollkrachten per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Vanaf die datum is het voor payrollkrachten niet meer verplicht om bij het pensioenfonds StiPP aan te sluiten: zij bouwen dus geen pensioen meer bij StiPP op. De payrollwerkgever is wettelijk verplicht om voor elke payrollkracht een adequate pensioenregeling te regelen (art. 8a lid Waadi).
Deze verplichting geldt indien:

-de werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt recht hebben op een pensioenregeling; of
-de inlener geen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waarin de inlener werkzaam is, wel recht hebben op een pensioenregeling.

Voor het gehele bericht over Pensioenopbouw bij StiPP is per 1 januari 2021 geëindigd voor payrollkrachten, klik hier

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl