Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Goedemiddag,

Hierbij de (WAB)wijzigingen per 1 januari 2020.

Beëindig slapende dienstverbanden van 50-plussers die langer dan 10 jaar in dienst zijn vóór 1 januari 2020
Minister Koolmees heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 december 2019 meer duidelijkheid gegeven over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Meer lezen: klik hier.

De financiële gevolgen van de aanzegplicht onder de WAB
Wel of geen aanzegbepaling in de arbeidsovereenkomst? Meer lezen: klik hier.

Regels rond oproepkrachten
Per 1 januari 2020 wijzigen de regels rond oproepkrachten. Oproepen/afzeggen moet 4 dagen van tevoren. Per oproep krijgt de oproepkracht recht op 3 uur loon. De werkgever moet na 1 jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden. De opzegtermijn wordt fors ingekort. Meer lezen: klik hier.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst vereist voor lage WW-premie
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Eén van de maatregelen is differentiatie van de WW-premie. De aard van een arbeidsovereenkomst wordt leidend voor de hoogte van de premie. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt de werkgever minder WW-premie dan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst. Meer lezen: klik hier.

Regels rond payrolling veranderen
Door invoering van de WAB wordt de payrollconstructie minder interessant. Meer lezen: klik hier.

Verruiming ketenregeling: Wat betekent het?
De nieuwe ketenregeling is te omschrijven als een 3x3x6-regel. Meer lezen: klik hier.

Transitievergoeding: Wat gaat er veranderen?
Met invoering WAB wijzigt per 1 januari 2020 de transitievergoeding. Meer lezen: klik hier.

Wet arbeidsmarkt in balans
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal grotendeels op 1 januari 2020 in werking treden. Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl