Verklaring Arbeidsrelaties wordt Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

boeken

Verklaring Arbeidsrelaties wordt Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is gisteren (dinsdag 2 februari 2016) door de Eerste Kamer aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling op 26 januari 2016 ingediende motie door de heer Rinnooy Kan van D66, om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring, is verworpen.

Met de invoering van de Wet DBA verdwijnt de VAR. Per 1 mei 2016 start de implementatiefase, voor gedurende een jaar. vanaf 1 mei 2017 zal de Wet DBA in werking treden.

Tags:
, ,
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl