Definitieve NOW-aanvraag

definitieve berekening

Definitieve NOW-aanvraag

Werkgevers die voor de vierde, vijfde en/of zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW hebben ontvangen, hebben t/m 22 februari 2023 om de definitieve berekening aan te vragen. Per aanvraagperiode en per loonheffingennummer moet een definitieve berekening worden aangevraagd.

– Met betrekking tot de vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021) klik hier.
– Met betrekking tot de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) klik hier.
– Met betrekking tot de zesde aanvraagperiode (juli, augustus en september 2021) klik hier.

Voor een overzicht van alle belangrijke NOW-data klik hier.

Accountantsverklaring of derdenverklaring
Of de werkgever een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft, hangt af van de hoogte van het voorschot, de definitieve tegemoetkoming en of de aanvraag is gedaan als onderdeel van een groep of concern.

– Voor meer informatie met betrekking tot de vierde aanvraagperiode klik hier.
– Voor meer informatie met betrekking tot de vijfde aanvraagperiode klik hier.
– Voor meer informatie met betrekking tot de zesde aanvraagperiode klik hier.

De accountant mag de derde t/m zesde aanvraagperiode gecombineerd controleren. De accountant moet hierbij wel rekening houden met de aparte voorwaarden die gelden voor iedere aanvraagperiode.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl