Nieuwsbrief september 2023

nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2023

Goedemorgen,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeids- en ondernemingsrecht.

Prinsjesdag 2023 – de highlights voor werkgevers
Dinsdag 19 september 2023 was het Prinsjesdag. De nieuwe arbeidsrechtelijke ontwikkelingen staan in het teken van de gedachte dat werk zekerheid moet bieden en lonend moet zijn. Andere hervormingen op de arbeidsmarkt moeten ervoor zorgen dat werkenden sneller een vast contract krijgen en weten waar ze aan toe zijn.

In ons overzichtsartikel geven wij een inkijk in alle relevante ontwikkelingen voor werkgevers.

Het ontslag op staande voet in droomvlucht: hoe een dagje Efteling een basisschooljuf haar baan kostte
Een juffrouw van een school voor speciaal basisonderwijs is op staande voet ontslagen nadat zij de kinderen tegen de afspraken met de directie in, meenam op schoolreis naar de Efteling. De juffrouw vocht haar ontslag aan bij de kantonrechter vanwege haar goede bedoelingen.

In ons nieuwsartikel leest u waarom de kantonrechter tot het oordeel komt dat het ontslag op staande voet overeind blijft.

Pensioenupdate: wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor uw bedrijf?
Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. De nieuwe afspraken zouden moeten zorgen voor een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Onder het nieuwe pensioenstelsel stijgt onder meer de AOW-leeftijd minder snel, wijzigt de positie van zzp’ers en zijn er betere afspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk. De Wet toekomst pensioenen geldt per 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders krijgen 4,5 jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe pensioenregels.

In onze pensioenupdate gaan wij in op de relevante wijzigingen voor werkgevers en wat onze advocaten in dat kader kunnen betekenen.

Huurverhogingen voor commerciële panden onder de loep
Huurders van commerciële panden worden geconfronteerd met aanzienlijke huurprijsverhogingen. Deze stijgingen zijn het gevolg van jaarlijkse huurindexaties op basis van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft begin 2022 erkend dat de huidige berekeningsformule niet geschikt is voor de actuele energieprijzen. Als reactie hierop heeft het CBS aangekondigd dat vanaf juni 2023 een nieuwe berekeningsmethode zal worden gebruikt om de effecten van energieprijzen op de indexering beter te weerspiegelen. De nieuwe huurverhogingen leveren nieuwe jurisprudentie op.

In onze nieuwe huurcolumn gaat Harry Voermans in op een recente zaak en de gevolgen hiervan voor de praktijk.

Spaanse kus na WK-finale: een handreiking voor de praktijk
Het omstreden incident zal niemand zijn ontgaan: de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, die speelster Jenni Hermoso op haar mond kuste tijdens de prijsuitreiking na de recente WK-finale vrouwenvoetbal. De zoen leidde wereldwijd tot verontwaardiging. De kus van Rubiales houdt de sportwereld al drie weken bezig, maar ook arbeidsrechtelijk is het incident interessant.

In onze column leest u meer over de zaak en wat van u als werkgever wordt verwacht in het kader van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een veilige werkomgeving voor uw werknemers.

Spoed kort geding over de aanvraag voor een ‘career break’
Een werkneemster van Italiaanse komaf werkt als cabinemedewerker bij een vliegtuigmaatschappij en volgt momenteel een studie Psychologie aan de Universiteit in Leiden. Werkneemster wenst een uitwisselingsprogramma te volgen en dient een verzoek voor een career break in op grond van de cao. Omdat hierover geen akkoord ontstaat, spant werkneemster een spoed kort geding aan om het eerder toegekende, maar later ingetrokken, verlof voor de maand september 2023 toegekend te krijgen. Daarnaast vraagt ze om aanpassing van de career break, zodat deze ook de maand oktober 2023 omvat, of om onbetaald verlof voor de maanden september en oktober 2023 toegekend te krijgen.

Benieuwd wat de rechter oordeelt? Lees het hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444.

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl