NOW 2.0 gepubliceerd

NOW 2.0 gepubliceerd

De voorwaarden voor de NOW 2.0 zijn gepubliceerd. Naar verwachting kunnen bedrijven de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen.

De NOW 2.0 verschilt op een aantal punten van de NOW 1.0, namelijk:

I. Het subsidietijdvak voor de NOW 2.0 is vier maanden. Dit was bij NOW 1.0 drie maanden. De NOW 2.0-subsidie moet de loonkosten over de maanden juni t/m september 2020 compenseren.

II. Bij de NOW 2.0 geldt ook dat sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 20%, maar de berekeningswijze is anders. Voor de NOW 2.0 geldt dat de omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
Hierbij geldt dat als gebruik is gemaakt van de NOW 1.0, de omzetperiode voor de NOW 2.0 moet aansluiten op de omzetperiode voor de NOW 1.0.

III. Het subsidiebedrag bij de NOW 2.0 is hoger dan bij de NOW 1.0. De loonsom wordt verhoogd met 40% in plaats van 30%.

IV. Bij de NOW 2.0 geldt er een strafkorting van 100% als er bij UWV een ontslagaanvraag wordt ingediend om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 1.0 was dit 150%.

V. Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers, zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW 2.0-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of andere vertegenwoordiging van werknemers).

VI. Uitkeringen die UWV via de werkgever heeft uitbetaald worden niet gefilterd uit de loonsom.

VII. Bij de NOW 2.0 mag er geen dividend aan aandeelhouders en ook geen bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze restricties gelden alleen voor werkgevers die recht hebben op subsidie van meer dan EUR 125.000 of een voorschot van EUR 100.000.

VIII. Onder NOW 2.0 moet de werkgever werknemers stimuleren om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing. Dit betreft een inspanningsverplichting van de werkgever.

De NOW 2.0-subsidie kan worden aangevraagd van 6 juli t/m 31 augustus 2020.

Voor de tekst van de NOW 2.0 klik hier.

Voor de daarbij behorende kamerbrief klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl