Werkgever moet tijdens reorganisatie vrijgekomen formatie aan boventallige werkneemster aanbieden

receptioniste I

Werkgever moet tijdens reorganisatie vrijgekomen formatie aan boventallige werkneemster aanbieden

Op 12 december 2018 heeft de kantonrechter besloten dat de werkgever bij een reorganisatie een boventallige werkneemster een vrijgekomen formatie moet aanbieden.

In deze zaak ging het om een receptioniste die wegens een reorganisatie boventallig werd per 1 april 2017, waarvan zij op de hoogte werd gesteld op 27 februari 2017. Voor deze werkneemster gold een sociaal plan met een herplaatsingstermijn van 1 juni 2017 tot 1 april 2018. Op 1 april 2018 nam een andere receptioniste ontslag. De werkgever heeft deze werkplek niet als vacature opengesteld. Het UWV stemde niet in met het ontslag van werkneemster, nu zij in de vrijgekomen functie kon worden herplaatst. De werkgever stelde dat hij de vrijheid geniet om de vrijgekomen arbeidsplaats op te vullen naar zijn wensen, of te laten vervallen.

De kantonrechter was het daar niet mee eens. De kantonrechter stelde dat een werkgever ten tijde van reorganisatie door goed werkgeverschap zichzelf bindt aan de reorganisatie. Hierdoor moeten werknemers gedurende de tijd van de reorganisatie zekerheid hebben dat niet van afspraken die consequenties hebben voor hun arbeidsplaats wordt afgeweken.
In dit geval moest al langer duidelijk zijn dat de receptioniste op 1 april 2018 zou vertrekken, waardoor herplaatsing binnen redelijk termijn voor de boventallige werkneemster mogelijk had moeten zijn.

Uit deze uitspraak blijkt dat de ondernemingsvrijheid wordt ingeperkt door het goed werkgeverschap.

Voor de gehele uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl