Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Goedemiddag,

Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeids- en ondernemingsrecht.

Ziekmelden met terugwerkende kracht; hoe zat het ook al weer?

Eigen risicodragers opgelet! Dat de werknemer zich ziek kan melden bij het UWV is bij de meeste werkgevers wel bekend, maar de werknemer kan zich ook achteraf ziek melden bij het UWV. Het UWV is verplicht om een dergelijke ziekmelding te onderzoeken.

Meer lezen: klik hier.

Werknemer oproepen tijdens ziekte: wat mag wel en wat mag niet?

Als werkgever sta je voor tal van uitdagingen en een zieke werknemer kan een complexe situatie opleveren. Een uitspraak uit november 2023, waarbij een zieke werknemer onterecht op staande voet werd ontslagen, benadrukt het belang van een zorgvuldige aanpak bij re-integratie tijdens ziekte.

Meer lezen: klik hier.

Een terecht ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet is niet zonder risico’s. Vaak wordt het ontslag vernietigd door de rechter wegens afwezigheid van een dringende reden of een gebrek aan onverwijldheid. Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam een ontslag op staande voet in stand gehouden. Het ging om een werknemer die tijdens ziekte voor een ander bedrijf werkzaamheden verrichtte.

Meer lezen: klik hier.

Arbeidsrechtelijke bescherming (ontduiken) in faillissement

Faillissement aanvragen om arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer te ontwijken, is een typisch voorbeeld van misbruik van het faillissementsrecht. De Rechtbank Overijssel heeft zich onlangs over een dergelijke kwestie uitgelaten.

Meer lezen: klik hier.

Ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

(On)betaald ouderschapsverlof, hoe zat het ook alweer? Het zou zomaar kunnen dat er veranderingen aankomen in de verlofstructuur. De SER heeft in januari 2024 namelijk een advies uitgebracht aan het ‘nieuwe’ kabinet.

Meer lezen: klik hier.

Wijzigingen omtrent auto van de zaak

In 2024 is een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de auto van de zaak. Wij hebben de relevante aspecten voor u op een rijtje gezet.

Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl